Graveley Marketing Consultants


   

Produkt:         P18Li


Beskrivning:  Lätt drivenhet (2,25 kg) totalvikt inkl. stav ca: 5 kg.

                      Arbetar enligt pendelprincipen d.v.s lågt varvtal ( 4000 rpm )

                      på böjlig axel och stavens vibrationsfrekvens ca: 12000 vpm.


Tekniska Data


Totallängd på böjliga axeln inkl. tub 1,0 - 1,5 m.

Finns med tubdiameter 28, 38 och 45 mm.

Samma stav som till P14E


Motor: 18v, 450w - Borstlös DC motor

Batteritid:  ca: 30 min (ungefär 25m3 betong kompaktering)

Laddningstid:  ca: 75 minuter

Produkt:         P14E


Beskrivning: Lätt drivenhet (3kg) totalvikt inkl. stav ca: 6kg.

                     Arbetar enligt pendelprincipen d.v.s lågt varvtal  ( 4000 rpm  )

                     på böjlig axel och stavens vibrationsfrekvens ca: 12000 vpm.


Tekniska Data


Totallängd på böjliga axeln inkl. tub 1,0 - 4 m.

Finns med tubdiameter 28, 38 och 45 mm.


Motor: Enfas 230v                                                                                 

Produkt:          HS-E


Beskrivning:   Högfrekventa stavar med inbyggd omformare 230v/50 Hz.


Tekniska Data


Högfrekventa stavar med pistolhandtag och 0,9 m slang.

Finns med tubdiameter 36, 50 57 och 65 mm.


Produkt:          LHF-E


Beskrivning:   Högfrekventa stavar med inbyggd omformare 230v/50 Hz.


Tekniska Data


Högfrekventa stavar med 5 m slang.

Finns med tubdiameter 36, 50, 57 och 65 mm.

Produkt:         HS


Beskrivning:   Högfrekventa stavar.


Tekniska  Data


Högfrekventa stavar med pistolhandtag och 0,9 m slang.

Anslutes till frekvensomformare 3-fas 42, 200 Hz

Se HFO-E för omformare.   

Finns med tubdiameter 36, 50, 57 och 65 mm.

Tubdiameter 50, 57 och 65 mm kan även fås med 115v, 200 Hz

Produkt:          LHF


Beskrivning:   Högfrekventa stavar.


Tekniska Data


Högfrekventa stavar med 5 m slang.

Anslutes till frekvensomformare 3-fas 42, 200 Hz

Se HFO-E för omformare.

Finns med tubdiameter 36, 50, 57 och 65 mm.

Tubdiameter 50, 57 och 65 mm kan även fås med 115v, 200 HzProdukt:          PTL


Beskrivning:  Högfrekventa lufttrycksdrivna stavar


Tekniska Data


Högfrekventa stavar med 1,9 m slang.

Finns med tubdiameter 35, 45, 55, 65, 75, 85 och 105 mm.