Graveley Marketing Consultants


   


Produkt:             HFO-E


Beskrivning:      Frekvensomformare


Tekniska Data


Effekt:                1,8/2,5 kVA (230v), 3,6/5,3 kVA (400v).

Primärvolt:         1-fas 230v/ 3-fas 400v, 50 Hz

Sekundärvolt:    3-fas 42 eller 115v, 200 Hz

Uttag:                 2 (230v), 3/4 (400v).

Vikt:                    16/18 kg (230v),26/31 kg (400v).