Produkt: HFO-E

 

Beskrivning: Frekvensomformare

 

Tekniska Data

 

Effekt: 1,8/2,5 kVA (230v), 3,6/5,3 kVA (400v).

Primärvolt: 1-fas 230v/ 3-fas 400v, 50 Hz

Sekundärvolt: 3-fas 42 eller 115v, 200 Hz

Uttag: 2 (230v), 3/4 (400v).

Vikt: 16/18 kg (230v),26/31 kg (400v).